Wybory prezydenckie

Event zaczynają wykłady i warsztaty z autoprezentacji prowadzone przez trenerów. Kolejny etap to zajęcia z wystąpień publicznych. Przeszkoleni uczestnicy zostają podzieleni na zespoły. Zespoły postępując zgodnie z otrzymanymi zadaniami stają się partiami politycznymi. Każda partia ma swojego kandydata na prezydenta i własny program wyborczy, którego musi bronić jak niepodległości.

W programie:

  • wykłady z zakresu skutecznej autoprezentacji
  • szkolenie z wystąpień publicznych i wykorzystania multimediów
  • prace manualne
  • wystąpienia na scenie - przemowy

Cel:

  • rywalizacja indywidualna i zespołowa
  • integracja przez współdziałanie
  • ćwiczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji
  • dobra zabawa

Scenariusze przewidziane dla grup od 40 do 160 osób

Planowany czas eventu 5h

fot. 1
fot. 2