Czas na sukces

Uczestnicy zabawy losują numery startowe i stanowiska na których mają się stawić do pierwszej konkurencji. zdolności indywidualne i umiejętność pracy w grupie zostanie wystawiona na próbę w konkurencjach: logicznych, zręcznościowych, strzeleckich i motoryzacyjnych. Po zakończeniu zadania każda drużyna otrzymuje informacje o czekającym na nich kolejnym zadaniu i tym gdzie mogą je odnaleźć.

Całą konkurencję wygrywa ta drużyna która zdobędzie najwięcej punktów za wykonane zadania w wyznaczonym czasie.