Enigma

Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na równe drużyny. Każda drużyna otrzymuje plan konkurencji które musi wykonać w wyznaczonym czasie . Po upływie wyznaczonego czasu drużyny opuszczają stanowiska z zadaniami nawet jeśli go nie wykonała i przechodzą na kolejne.

Za wykonanie zadania każda drużyna otrzymuje zaszyfrowane litery. Po zakończeniu rywalizacji drużyny przy pomocy specjalnej maszyny rozszyfrowują litery.

Wygrywa drużyna która z rozszyfrowanych liter ułoży najwięcej wyrazów (z wylosowanej kategorii) . Zdolności indywidualne uczestników i umiejętność pracy w grupie zostanie wystawiona na próbę w konkurencjach : logicznych, zręcznościowych, strzeleckich oraz motoryzacyjnych.