Amfibia

Każdy z uczestników zostaje przeszkolony z obsługi amfibii i zapoznany z jej możliwościami. Uczestnicy siedząc za sterami amfibii, pod nadzorem instruktora, muszą przejechać specjalnie przygotowany tor.
Istnieje wariant przejazdu na czas.

fot. 1
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20
fot. 21
fot. 22
fot. 23
fot. 24
fot. 25
fot. 26
fot. 27
fot. 28
fot. 29
fot. 30
fot. 31
fot. 32
fot. 33
fot. 34
fot. 35
fot. 36
fot. 37
fot. 38