Ratownictwo

Na stanowisku członkowie drużyny po krótkim szkoleniu z pierwszej pomocy muszą udzielać pierwszej pomocy na fantomach i pozorantach, zgodnie z rozpoznanymi obrażeniami.

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4